уторак, 13. јануар 2015.

DIMITROVGRAD - Ponude ispod granice zakona

Na ukupno 10 tendera koji su se okončali zaključivanjem ugovora za radove sa izabranim ponuđačem učestvovao je ukupno 21 ponuđač, što znači samo 2,1 ponuda po tenderu.

Bez slobodne konkurencije među ponuđačima nema ni efikasnog sistema javnih nabavki. Ona omogućuje naručiocima, koji kupuju novcem poreskih obveznika da dođu do kvalitetnih dobara, usluga i radova koji služe zadovoljenju potreba građana uz najniže troškove i u optimalnim rokovima. Broj ponuda po zaključenom ugovoru važan je pokazatelj konkurencije u javnim nabavkama u Srbiji.

Zahvaljujući informacijama objavljenim na Portalu javnih nabavki, analizirali smo način sprovođenja postupaka javnih nabavki u JP Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Dimitrovgrad, i to posmatrajući odvojeno nabavke za obezbeđivanje radova i javne nabavke usluga u 2014. godini. Uočena je velika razlika u broju zainteresovanih ponuđača na tenderima za jednu i drugu vrstu predmeta nabavki.

Ako se pogledaju sprovedene javne nabavke radova u 2014. godini, može se dovesti u pitanje ispunjenje jednog od osnovnih načela Zakona o javnim nabavkama a to je načelo obezbeđivanja konkurencije.

Česta obustava postupaka jer nije bilo nijedne ponude ili su primljene jedna ili dve ponude koje su neprihvatljive ukazuje na nesposobnost ovog preduzeća za sprovođenje javnih nabavki radova. Naime, članom 39. Zakona o javnim nabavkama propisano je da naručilac u postupku javne nabavke male vrednosti (a sve nabavke koje ovo preduzeće sprovodi su javne nabavke male vrednosti) poziva najmanje tri lica koja obavljaju delatnost koja je predmet javne nabavke i koja su prema saznanjima naručioca sposobna da izvrše nabavku, da podnesu ponude. Izgleda da ovo javno preduzeće retko kada ima takva saznanja. Od 10 zaključenih ugovora za javne nabavke radova u 2014. godini čak polovina nije zaključena „iz prve“.

Veoma je mali broj ponuda po tenderu. Na ukupno 10 tendera koji su se okončali zaključivanjem ugovora za radove sa izabranim ponuđačem učestvovao je ukupno 21 ponuđač, što znači samo 2,1 ponuda po tenderu. To je dosta ispod republičkog proseka koji prema podacima Uprave za javne nabavke za prvo polugodište 2014. iznosi 2,7 (što je daleko ispod proseka EU i zemalja iz regiona gde se vrednost ovog pokazatelja kreće oko 4).

Ne treba da čudi činjenica što se ugovori dodeljuju uvek istim firmama. Čak 6 od 10 ugovora za javne nabavke radova zaključenih u 2014. godini dodeljeno je dvema firmama. Sa JP „Komunalac“ Dimitrovgrad zaključena su tri ugovora i to za javnu nabavku Izvođenje radova na kanalizacionoj mreži u selu Željuša, zatim za nabavku Radovi na ozelenjavanju novih površina u opštini Dimitrovgrad i za javnu nabavku Postavljanje spomenika Vasil Levski i uređenje prostora na toj lokaciji. Sa grupom ponuđača PZP „Niš“ a.d. (u stečaju) i „Atina plus“ doo Niš zaključena su, takođe, tri ugovora i to za Izvođenje radova na prstenu oko SC „Park“, zatim za Izvođenje radova na ulici uz Kej pored reke Nišave, kao i za javnu nabavku Krpljenje udarnih rupa u gradu i prigradskim naseljima.


Drugačija je situacija kada se pogledaju sprovedeni postupci javnih nabavki usluga. Na pojedinim tenderima učestvovalo je čak 8 odnosno 10 ponuđača. Na ukupno sedam tendera koji su se završili zaključivanjem ugovora za usluge, učestvovalo je 39 ponuđača, što znači 5,5 ponuda po tenderu. To je mnogo veći prosek u odnosu na javne nabavke radova.Odluka ponuđača o učešću u postupku javne nabavke zavisi pre svega od procene da li je postupak „namešten“ ili ne za određenog ponuđača. Ukoliko procene da jeste, ponuđači neće uopšte ni učestvovati u postupku.Ovaj tekst je nastao u okviru projekta Unapređenje mehanizama odgovornosti u javnim finansijama koji Program UN za razvoj (UNDP) sprovodi uz finansijsku podršku Vlade Švedske (SIDA) bavi se podrškom istraživačkim novinarima i neprofitnim organizacijama u “potrazi za informacijama” o potrošnji javnih sredstava u Republici Srbiji. Svi stavovi i mišljenja proistekli u tekstovima istraživačkih novinara ne predstavljaju nužno stavove UNDP ili Vlade Švedske.

Нема коментара:

Постави коментар